Sneltransport oplossingen

koeriersdienst

Sneltransport oplossingen zijn essentieel voor de hedendaagse ondernemer

Op sommige momenten is het, in nagenoeg elke bedrijfssector, absoluut wenselijk om te beschikken over voldoende transport mogelijkheden om snel te kunnen schakelen. Dat geldt uiteraard niet alleen voor de logistieke sector, ook andere niches worden met regelmaat geconfronteerd met de noodzaak om producten snel te kunnen uitleveren.

Door de ontwikkelingen van de laatste jaren is ondernemend Nederland zich steeds meer gaan toeleggen op de corebusiness om zodoende te kunnen besparen op overheadkosten zoals het verzorgen van vervoer van de door de klant bestelde goederen. Het logistieke proces wordt vaak uitbesteed aan een betrouwbare derde partij. Dat gaat vaak goed, echter ontstaan er altijd situaties waarin de klant verwacht dat u als leverancier snel kan schakelen. In dergelijke gevallen blijkt het dan ook geen luxe te zijn om te beschikken over goede sneltransport oplossingen.

De koeriersdienst als sneltransport oplossing

Snelle levertijden zijn essentieel voor een goede bedrijfsvoering. Veel (nieuwe) klanten zullen eerder geneigd zijn te kiezen voor een leverancier die garanties kan afgeven voor een snelle levering. In veel gevallen zal het kiezen van een goede en betrouwbare koeriersdienst als sneltransport oplossing geen grote opgave zijn. Belangrijk is echter om te weten aan welke eisen er voldaan zal moeten worden. Niet alle producten kunnen immers ‘zomaar’ vervoerd worden. Ook wat betreft het administratieve gedeelte zal er voldoende kennis in huis moeten zijn. Zo zal u, afhankelijk van de aard van de te verzenden producten moeten letten op een aantal factoren die bepalend zijn voor het selecteren van een koeriersdienst. Naast de gebruikelijke vakbekwaamheid en kennis van de regelgeving kan ook het vergunningstelsel van toepassing zijn.

De eurovergunning

Op basis van de huidige wetgeving is een onderneming die zich bezig houdt met het vervoer van goederen over de (snel)weg een vergunning nodig in de volgende situaties:

  • Indien het voertuig waar de producten mee worden vervoerd beschikt over een laadvermogen wat 500 kilogram bedraagt of meer (volgens de informatie op het kentekenbewijs)
  • Als het te gebruiken voertuig bijvoorbeeld een bestelbus is of een vrachtwagen dan wel een trekker/oplegger is.
  • Als de opdrachtgever de ingehuurde onderneming een vergoeding betaalt voor het vervoer van de aangeboden producten.

Laat een reactie achter