Mogelijke fusering van Terberg Leasing en Business Lease

PERSBERICHT

De autoleasemarkt is sterk in beweging. Enerzijds wordt er geconsolideerd, wat een prijsdrukkend effect heeft, anderzijds treden kleine spelers toe die zich profileren op service. In de markt gaat de combinatie omvang en service dan ook steeds belangrijker worden.

Vanuit deze visie onderzoeken Terberg Leasing en Business Lease Nederland de mogelijkheid tot fuseren. Mocht dit onderzoek leiden tot een fusie, is het de intentie om tegen het eind van het jaar een nieuw bedrijf op te richten waarin beide fusiepartners deelnemen.

Zowel Business Lease Nederland als Terberg Leasing zijn familiebedrijven met een sterke achtergrond in leasing. Beide bedrijven kennen een ondernemende cultuur, beide bedrijven hebben hun wortels in de regio Utrecht. Samen met een gedeelde visie op de ontwikkeling van de leasemarkt levert een samengaan een krachtige speler in de markt op, met alle schaalvoordelen van dien. De Business Lease activiteiten in Centraal Europa blijven zelfstandig opereren onder de Autobinck Group.

Gezien de fase waarin het onderzoek zich bevindt kunnen er geen verdere mededelingen worden gedaan. Vanzelfsprekend houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen.

The post Mogelijke fusering van Terberg Leasing en Business Lease appeared first on Business Lease Nederland.