Maatregelen COVID-19

In het kader van de wereldwijde epidemie van het Coronavirus volgt Terberg Business Lease Group de richtlijnen van het RIVM (https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19) en neemt zij de noodzakelijke maatregelen om zowel de gezondheid van haar medewerkers, klanten, relaties en leveranciers alsook de bedrijfscontinuïteit te beschermen.

 

Met betrekking tot onze medewerkers hebben wij alle voorzorgsmaatregelen genomen. Dit betekent dat wij daardoor beperkt zijn in onze dienstverlening.

 

Wij hebben bovendien het beste voor met onze klanten, dealers en overige relaties en willen hen door ons toedoen niet belasten c.q. blootstellen aan contactmomenten.

Denk hierbij aan het inleveren van auto’s (inname vanwege einde contract) of het afleveren/

ophalen van een nieuwe auto.

 

Bijzondere omstandigheden vragen om bijzondere maatregelen.

Middels dit bericht wordt u dan ook geïnformeerd dat met ingang van 18 maart aanstaande en tot in ieder geval 6 april, voornoemde processen tot nader order worden stopgezet.

 

Wij zijn ervan overtuigd dat het vorenstaande de juiste besluiten zijn en zullen helpen om eenieder te beschermen en tevens zorg te dragen voor de continuïteit van de bedrijfsvoering, met behoud van de hoogste kwaliteit van service.

 

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van het vorenstaande, dan verzoeken wij u contact op te nemen met uw accountmanager of te mailen naar customercare@terbergbusinessmobility.nl

Uiteraard houden wij u indien nodig op de hoogte van mogelijke nieuwe ontwikkelingen.

Wij danken u voor uw begrip.

The post Maatregelen COVID-19 appeared first on Business Lease Nederland.