Bijtelling na de eerste 60 maanden: en dan?

Een paar weken geleden hebben we jullie helemaal bijgepraat over de belangrijkste wijzigingen in de bijtelling voor 2019. Eerder schreven we al een artikel over de bijtelling in 2018. Vandaag gaan we het hebben over de periode dat het bijtellingstarief geldt en wat er gebeurt ná deze periode.

Verlaagd bijtellingstarief geldt voor 60 maanden

Het is wettelijk vastgesteld dat een eventueel verlaagd bijtellingstarief voor de eerste 60 maanden geldt. Deze 60 maanden gaan in op de 1e dag van de maand die volgt op de maand van eerste toelating. Is die datum bijvoorbeeld 10 april, dan start de periode van 60 maanden dus op 1 mei.

Eerste maand van toelating

Om verwarring te voorkomen, geef ik je als eerste even uitleg over het begrip ‘datum van de eerste toelating’. Als datum van de eerste toelating geldt de datum waarop de auto voor het eerst in gebruik is genomen. Dat kan in Nederland zijn, maar dit kan ook in het buitenland zijn. Bij nieuwe auto’s valt dit moment samen met de datum waarop voor het eerst een kenteken is afgegeven. Maar dit hoeft niet altijd zo te zijn, bijvoorbeeld bij de import van gebruikte auto’s.

Volledigheidshalve nog even dit: het bijtellingspercentage en de termijn van 60 maanden zijn beide gekoppeld aan het kentekenbewijs. Ze blijven dus gelden als de auto van eigenaar wisselt.

Bijtelling na 60 maanden

Maar hoe zit dat eigenlijk met het bijtellingstarief na de eerste 60 maanden? In dit artikel leg ik je precies uit hoe het zit met het bijtellingstarief na de eerste 60 maanden. Het bijtellingstarief is wel afhankelijk van het jaar waarin de periode van 60 maanden afloopt. Hieronder hebben we twee voorbeelden toegelicht.

Bijtellingsperiode van 60 maanden die afloopt in 2018

Wanneer de bijtellingsperiode van 60 maanden afloopt in 2018, gaat dit dus om auto’s met een eerste maand van toelating in 2013. In 2018 is er alleen voor de 100% elektrische auto’s (en eventuele andere auto’s met nul CO2-uitstoot) nog sprake van een korting op de bijtelling. Kijken we naar de 100% elektrische auto’s die beschikbaar waren in 2013, dan gaat dit dus om de Tesla model S, de BMW I3, de Renault ZOE en de Nissan Leaf.

In 2018 bedraagt de bijtellingskorting 18%. Een toelichting op deze bijtellingskorting: in 2018 is 22% bijtelling standaard, en geldt er een verlaagde bijtelling van 4% voor auto’s met nul CO2-uitstoot. Dat betekent dus dat er in 2018 sprake is van een korting op de bijtelling van (22 – 4) 18%.

Bijtelling Tesla model S uit 2013 van 7% in 2018

Stel dat de bijtellingsperiode van 60 maanden is verlopen voor een Tesla model S uit 2013. Er geldt dan na deze eerste 60 maanden een korting op de bijtelling van (de eerder genoemde) 18%. Om deze korting toe te passen, moeten we kijken naar het standaard bijtellingstarief van 2013. Dit tarief was in 2013 25%.

De Belastingdienst zegt hierover het volgende:

Voor auto’s met een datum eerste toelating van uiterlijk 31 december 2016, bedraagt de bijtelling standaard 25%. Deze bijtelling is niet beperkt tot een periode van 60 maanden maar geldt onbeperkt. Voor op 31 december 2016 bestaande auto’s kunt u dus geen gebruik maken van het algemene bijtellingspercentage van 22%, zoals dat geldt vanaf 1 januari 2017.

Geldt voor de auto met een datum van eerste toelating van uiterlijk 31 december 2016 een kortingspercentage, dan blijft dit percentage gelden gedurende 1 termijn van 60 maanden (te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgend op die waarin de auto voor het eerst te naam is gesteld in het kentekenregister). Na deze termijn moet jaarlijks worden bekeken of op grond van de dan actuele wettekst nog een kortingspercentage geldt. Dit zal alleen het geval zijn bij auto’s met geen CO2-uitstoot. Is daarvan geen sprake, dan vallen ook deze auto’s terug naar een bijtelling van 25% en dus niet naar een bijtellingspercentage van 22%.

Een Tesla model S uit 2013, zal na de periode van 60 maanden, dus komen op een bijtelling van (25% standaard – 18% korting) 7% in 2018. Voor 2019 en 2020 geldt deze bijtellingskorting van 18% alleen over de eerste 50.000 euro. In het tweede voorbeeld licht ik dit verder toe.

Bijtellingsperiode van 60 maanden die afloopt in 2019 of 2020

Wanneer de bijtellingsperiode van 60 maanden afloopt in 2019 of 2020, gaat dit dus om auto’s met een eerste maand van toelating in 2014 of 2015. In 2019 is er alleen voor 100% elektrische auto’s (en eventuele andere auto’s met nul CO2-uitstoot) nog sprake van een korting op de bijtelling. Kijken we naar de 100% elektrische auto’s die beschikbaar waren in 2014 en 2015, dan gaat dit dus om de Tesla model S, de BMW I3, de Renault ZOE en de Nissan Leaf.

In 2019 is de bijtelling iets ingewikkelder. Voor nieuwe auto’s met nul CO2-uitstoot en een consumentenadviesprijs tot 50.000 euro is er sprake van 18% bijtellingskorting (22% – 18 = 4% bijtelling). Voor alles boven de 50.000 euro is er geen sprake van een bijtellingskorting en geldt (voor nieuwe auto’s) dus het reguliere bijtellingstarief van 22%.

Bijtelling Tesla model S uit 2013 van gemiddeld 16% in 2019

Kijken we naar de eerder genoemde Tesla model S uit 2013, dan geldt voor deze auto in 2019 (en in 2020) een ander bijtellingstarief.

Stel dat deze Tesla model S uit 2013 een consumentenadviesprijs heeft van 100.000 euro, dan heeft deze auto dus een bijtellingskorting van (het toenmalige standaard bijtellingstarief van 2013: 25% – 18% korting) 7% over de eerste 50.000 euro en van 25% over de tweede 50.000 euro. Gemiddeld zit je dus bij deze Tesla model S met een consumentenadviesprijs van 100.000 euro ná de eerste 60 maanden op een bijtelling van 16%. (25% + 7% = 32% / 2).

Bovengenoemde regelgeving geldt vanzelfsprekend ook voor auto’s met nul CO2-uitstoot uit 2014 (hiervan loopt de 60 maanden periode af in 2019) en 2015 (hiervan loopt de 60 maanden periode af in 2020).

Kijken we naar dezelfde Tesla model S (met een consumentenadviesprijs van 100.000 euro) uit het eerdere voorbeeld, maar dan een nieuwe auto met de eerste maand van toelating in 2019, dan zal deze in 2019 (gedurende 60 maanden) een bijtelling hebben van 13% (22% + 4% = 26%/2).

Vragen?

We hopen via dit artikel de veelgestelde vraag ‘Wat gebeurt er met de fiscale bijtelling na 60 maanden?’ volledig te hebben uitgelegd. Heb je desondanks nog vragen of opmerkingen na het lezen van dit artikel? Laat gerust je reactie of vraag achter via de reactiemogelijkheid hieronder.